Registrering

Myndighetene har uttrykt et behov for elektroniske tjenester i dialogen med innbyggere. Som et svar på utfordringen gjennomfører PostLocal et forskningsprosjekt. Dette skjer i samarbeid med seks kommuner og med Universitetet i Sørøst-Norge. I forskningsprosjekt skal vi evaluere erfaringene med bruk av PostLocals app.

Målet er å finne ut hva brukergruppene likte og mislikte. Vi ønsker innspill til forbedringer og endringer i både teknologi og prosess. Det er appen vi skal evaluere, IKKE dine politiske oppfatninger.

Etter testperioden vil brukerne få tilsendt en lenke til et elektronisk spørreskjema. I tillegg vil forskere gjennomføre dybdeintervjuer med et utvalg brukere. Arbeidsmengden for “testpilotene” er beskjeden. Å svare på fire runder med spørsmål fra din ordfører, tar noen få minutter. Dette vil foregå fire påfølgende dager etter at pilotprosjektet i din kommune er i gang. Å svare på det avsluttende spørreskjemaet tar ca 15 minutter. Dersom du ønsker å la deg intervjue mer i dybden av en forsker, vil dette ta maksimalt 1 time.

Prosjektet vil gi verdifull innsikt i hvordan vi kan forbedre lokaldemokratiet, og vil kunne bidra til utviklingen av bedre elektroniske løsninger for dialogen mellom politikere og innbyggere. Prosjektet foregår i april - mai. Spørreskjemaet sendes ut umiddelbart etter at testperioden avsluttes. Intervjuer gjennomføres kort tid etter dette.

Svarene vil anonymiseres, men universitetet vil ha oversikt over hvem som har svart hva i datainnsamlingsperioden. All personlig informasjon slettes når innsamlingen er gjennomført. Ingen personidentifiserende informasjon vil publiseres.

Kravet om konfidensialitet går begge veier. Du har ikke anledning til å dele informasjon om dialogverktøyet eller prosessen med utenforstående.

Takk for at du vil delta i dette forskningsprosjektet!

Med vennlig hilsen

Marius Rohde Johannessen og Lasse Berntzen

Forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge

Har du spørsmål eller kommentarer? Ta kontakt med terjeandersen@mac.com tlf 93245309

JA!, jeg har forstått vilkårene for å delta i forskningsprosjektet

Mitt fornavn:

Mitt etternavn:

Min alder:

Mitt mobilnummer:

Telefon:Min epostadresse (Den jeg benytter på Appstore/Google Play):

Min bostedskommune:

JA!, jeg stiller meg til disposisjon for å bli kontaktet på telefonen for et dybdeintervju av en forsker. Dette skjer i bakkant av pilotprosjektet.

Hva skjer etter at du trykker SEND?

Når pilotprosjektet i din kommune nærmer seg (mellom 23.4 og 20.5) vil du motta en link på din mailadresse.

Ved å trykke på linken og følge anvisningene, vil appen PostLocal laste seg opp på din telefon. Da er du klar for dialogen med din ordfører.

I mailen du mottar også info om hvor du kan få hjelp, dersom appen ikke laster seg opp på din telefon. Vi vil stå parat for å hjelpe deg i gang!